Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.

Továbbképzés

Önkormányzati segítséggel továbbképzésen voltak a kiskunmajsai óvónők


A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodájának óvodapedagógusai és pedagógus asszisztensei 2015. szeptember 25-én konferencián vettek részt, melyek témája: A mindig megújuló óvodapedagógia. Ezúton szeretnénk megköszönni a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának az anyagi támogatást a belépőkre, valamint az autóbuszt, amelyet biztosított, megkönnyítve ezzel, hogy eljuthattunk Szegedre.
Pedagógusok, pszichológusok színvonalas előadásait hallgattuk meg. Az előadók a saját szakterületük felől közelítették meg az óvodás életkort, annak sajátosságait. Dr. Páli Judit pszichológus, egyetemi docens előadásának címe: A játék sokszínűsége mögött rejlő idegrendszeri sajátosságok. Az előadó bemutatta, hogy a gyermek játéka közben mely pozitív, illetve negatív sajátosságok milyen idegrendszeri folyamatra utalnak.
Dr. Bakonyi Anna címzetes főiskolai docens Játszom, tehát vagyok - A játék pedagógiai és pszichológiai összetevői; a kisgyermekkortól a digitális világ polgáráig című előadásában hangsúlyozta a fejlesztő játék és a szabad játék közötti különbségeket, valamint azt, hogy milyen fontos szerepet tölt be a gyermek játéka közben az érzelmi és az erkölcsi nevelés.
Szabóné Dr. Gondos Piroska főiskolai docens beszélt a Játék és tanulás az óvodában, az iskolai alkalmasság elérése érdekében című előadásában arról, hogy milyen tényezők befolyásolják az iskolaérettség kialakulását, valamint ismertette a játék és tanulás különbségeit, összefüggéseit.
Fáyné Dr. Dombi Alice tanszékvezető főiskolai tanár előadásának címe: A játék, mint kommunikációs színtér. A szegedi óvodapedagógus képzésről – dióhéjban. Bemutatott egy esettanulmányt egy speciális helyzetű gyermekről, valamint az idén jubiláló, 10 éves óvodapedagógus képzés történetét ismerhette meg a több, mint háromszáz fős hallgatóság.
Fábián Katalin tolmácsolásában a jogszabályváltozásokból adódó aktuális feladatok az óvodában című előadást hallgattuk meg. A Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a köznevelést érintő aktuális jogszabályok változásáról.
A közönség soraiban helyet foglalt Dr. Marsi István, az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, aki köszöntötte az egybegyűlteket, valamint Prof. Dr. W. Mikó Magdolna kandidátus, professor emeritus, Brunszvik Teréz díjas, nyugalmazott főiskolai tanár, aki zárszavában elmondta, hogy az óvóképző indításától kezdve figyelemmel kíséri a képzés történetet, a mai napig részt vesz a pedagógiai napló szerkesztésében. Sok sikert kívánt a későbbi hatékony pedagógiai munkához.
A rendezvényt színesítette a SZTE JGYPK hallgatóiból álló Zenei Műhely előadása és Szutyejev: A gomba alatt c. meséje is egy óvodás kisfiú előadásában.
Dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár, a konferencia moderátora a következő sorokkal zárta az eseményt:
„Legyen mindig időnk nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje,
Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve,
Dolgozni, mert ez a siker ára,
Játszani, mert ez az örök ifjúság titka,
Szeretetet adni, mert gyógyítja az embert. Azt is aki adja és azt is aki kapja,
Legyen időnk egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere,
Legyen mindig néhány kedves szavunk, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet.”
Köszönjük az előadóknak a színvonalas előadásokat, és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karának, hogy szakmai szempontból egyedülálló konferenciát szerveztek, nagyon jól éreztük magunkat.
Erdélyi Ferencné intézményvezető
Lehóczki Éva Szilvia óvodapedagógus

2016-04-06 14:55


Vissza